Advocaten

 

Bertus Eskes heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in juni 1979. Na zijn studie is hij werkzaam geweest als advocaat in Groningen en Delfzijl. Per 1 mei 1982 is hij overgestapt naar het toenmalige Bureau voor Rechtshulp in Assen. Daar heeft hij gewerkt tot 1 oktober 2005. In verband met de privatisering van de Bureaus Rechtshulp is hij toen advocaat geworden in Beilen. Per 1 februari 2007 is hij gaan werken voor Bolwerk Advocaten in Almere. Inmiddels meer dan 11 jaar als partner bij Eskes Grijpstra De Vries Advocaten. Zijn specialisaties zijn arbeidsrecht, sociale verzekeringen en voorzieningen, huurrecht, consumentenrecht en personen- en familierecht.

Roelof Grijpstra heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen de studie Nederlands Recht gevolgd en is in 2000 afgestudeerd in de richtingen privaat- en bedrijfsrecht. Tijdens zijn studie is hij drie jaar als vrijwilliger werkzaam geweest bij de Rechtswinkel. Hij is in 2004 beëdigd als advocaat. Van 2002 tot 2007 is hij werkzaam geweest bij achtereenvolgens Bureau Rechtshulp Almere, Rechtshulp Oost Advocaten en Bolwerk Advocaten Almere. Inmiddels meer dan 11 jaar als partner bij Eskes Grijpstra De Vries Advocaten. Hij is als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, huurrecht, algemeen civiel recht (verbintenissenrecht) en sociaal zekerheidsrecht. Hij spreekt en schrijft naast Fries ook Portugees.

Gonda de Vries studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1987 kwam zij naar Almere om als huisarts te werken. Daarna was zij als verzekeringsarts werkzaam bij het UWV en studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte als vrijwilligster bij de Kinderrechtswinkel in Amsterdam en bij Vluchtelingenwerk in Almere.
In 2003 kwam zij in dienst bij het Bureau Rechtshulp Almere. In 2004 is zij als advocaat beëdigd en als zodanig werkzaam bij Bureau Rechtshulp en vervolgens bij Bolwerk Advocaten. Inmiddels werkt zij meer dan 11 jaar als partner bij Eskes Grijpstra De Vries Advocaten. Haar specialisaties zijn: WAO/Wajong/WIA-zaken, personen- en familierecht, BOPZ en bijstandsrecht.